De Confederatie Bouw en het WTCB hielden de 3de editie van Digital Construction Brussels met steun van OCW, ie-net, Euka en tal van andere partners in Tour en Taxis – een evenement met meer dan 85 standhouders en 1800 professionele bezoekers. Tijdens deze editie werd behalve met tal van demonstraties ook gewerkt met workshops, zoals een workshop cpro, een workshop fotogrammetrie en een workshop toepassen van apps. Nieuwe thema’s die aan bod kwamen waren o.m. cybersecurity en BIM-uitvoeringsplannen. De 7de BIM praktijkdag van ie-net werd in samenwerking met Confederatie Bouw en het WTCB omgebouwd tot het International BIM Symposium, met thema’s als ‘Hybrid multidisciplinary projects’, ‘Circularity, Digital Twin and O&M’, ‘3D scanning projects’ en ‘Future Thinking and Innovation’. Met steun van ICT KMO werden succesvolle sessies georganiseerd rond ‘Efficiënt gebruik van ICT in de bouw-KMO’. Gezien het grote succes zal in 2020 een ‘Work Smarter Tour’ georganiseerd worden in de Vlaamse kamers van de Confederatie Bouw. Tot slot werd nog een ‘Digital Construction Night’ georganiseerd, met internationale sprekers van het Internationale BIM Symposium en gastsprekers van Besix, De Federale, Confederatie Bouw en het WTCB.

De Confederatie Bouw en het WTCB organiseerden de 2de editie van Digital Construction Brussels, met steun van OCW, ie-net, Euka, IFMA en tal van andere partners in Tour & Taxis - een evenement met meer dan 85 standhouders en 2500 professionele bezoekers. Het aanbod van de beurs werd uitgebreid met verschillende demonstratiezones, zoals een dronezone, een zone met scanners, een zone met virtual en augmented reality  en ook - in primeur! - met de demonstratie van een betonprinter. Het inhoudelijk programma werd sterk uitgebreid t.o.v. 2017 met thema’s zoals o.m. Smart Buildings in Use en 3D betonprinten. In samenwerking met Bouwkroniek en la Chronique werd de Digital Construction Night georganiseerd, met awards in de categorieën ‘Digital Construction Genius’, ‘Best Digital Construction Start-Up’ en ‘Best Digital Construction Solution’.

Toenmalig communicatiedirecteur van het WTCB, Olivier Vandooren: “De Belgische bouwsector heeft nood aan meer digitalisering om concurrentieel te blijven. We willen toch niet dat onze markt wordt ingepalmd door aannemers uit onze buurlanden die voorsprong hebben genomen in iets waar de klant zelf ook om vraagt? BIM heeft een vliegwieleffect op de digitalisering in de sector. Het WTCB heeft een belangrijke rol te spelen in de bottom-up-evolutie van digitalisering, door competenties, gericht advies, opleidingen en tools aan te reiken. Er zijn verschillende multidisciplinaire werkgroepen binnen het WTCB die werken rond deze cruciale dossiers. En dat is logisch, want digitalisering in de bouw draait in essentie om beter samenwerken.”

Robert De Mûelenaere, gedelegeerd bestuur bij Confederatie Bouw: “Het is belangrijk dat alle aannemers – groot en klein – zich aangesproken voelen in het digitaliseringsverhaal. Dat is precies één van de hoofdredenen voor de beurs. Elke aannemer moet en zal een eigen pad uitstippelen op zijn eigen ritme, maar die digitalisering is onvermijdelijk. De trein is vertrokken. Het is de taak van de Confederatie om al die aannemers op maat te begeleiden. Voor deze beurs is het belangrijk dat er een representatieve waaier van vakgebieden aan bod komt. En met ruim 50 standen is dat zeker het geval!”

In totaal hebben ongeveer 1500 geïnteresseerden deelgenomen aan de tweedaagse beurs. Bouwprofessionelen konden kennis opdoen tijdens inhoudelijke lezingen en vragen stellen aan de experten op de meer dan 50 expositiestanden. Zowel voor beginnende partijen als voor koplopers in digitalisering, was er heel wat te ontdekken: van e-facturatie, kostprijsberekening, planning en aanwezigheidsregistratie op de werf, tot BIM, sensortechnologie, drones en augmented reality. Verschillende digitale oplossingen werden voorgesteld die de uitoefening van het bouwberoep kunnen vergemakkelijken en de efficiëntie van bouwprojecten kunnen verhogen. Tijdens de beurs vond ook de “5de BIM Praktijkdag” van IE-NET plaats (11 oktober), net als “DCU 2017 – Design, Construct and Use”, georganiseerd door IFMA (12 oktober). Bovendien hield ENBRI  een BIM-workshop om de stand van zaken in het Europees netwerk van bouwonderzoekscentra uiteen te zetten. Daarenboven hebben studenten hun beste beentje voorgezet om hun masterproef of doctoraatsonderzoek, gerelateerd aan BIM, voor te stellen tijdens de studentenwedstrijd.